Ambulant Jongerenwerk

Een belangrijk onderdeel van jongerenwerk is het ambulante werk op straat. De jongerenwerkers zoekt daarbij de jongeren op op de plekken waar ze zijn. De straat, het winkelcentrum, het park, de parkeergarage, het maakt niet echt veel uit.

 

Het jongerenwerk heeft tijdens het ambulante werk meerdere doelstellingen, onder andere:

 • contact leggen
 • relatie opbouwen (preventief )
 • groeps-dynamisch processen onderzoeken
 • informatie en advies aan jongeren
 • bespreekbaar maken van eventuele overlast
 • verwijzing of begeleidig naar instanties bij hulpvragen
 • versterken van lokaal netwerk (jongeren en buurt)

Tijdens het ambulantjongerenwerk komt de jongen tegen op hun eigen plek. Hun domein, dat geeft het jongerenwerk, mits goed uitgevoerd een goede en belangrijke positie en ruimte om te werken met de groep. Jongeren zullen altijd argwanend zijn tegen vreemde indringers.. Het is van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om de relatie te versterken door af en toe wat leuke dingen te doen met de jongeren uit de groep. Dit kan vaak gewoon op de plek waar ze staan. een klein spelletje, een voetbal toernooitje of een warme kop koffie -thee kunnen echte ijsbrekers zijn om de groep te laten zien dat je intenties goed zijn.

Veel mensen vinden jongeren groepen eng, lopen er met een boog omheen als ze ze tegen komen. De jongerenwerker stapt juist op deze groepen af om contact te maken. Contact maken is niet zo moeilijk. het is een kwestie van hallo en dag zeggen. Het opbouwen van een relatie daarin tegen is lastiger. Je moet jezelf de vraag stellen wat je jongeren kan bieden, zodat je ze een perspectief kan geven van de verdere ontwikkeling van het contact in de toekomst.

 

 

 

 

 

Een van de leukste zaken in het ambulante werk is het groepsdynamische proces dat jongeren met elkaar hebben. Zeker in grote groepen met wisselende samenstellingen zorgen voor een dynamiek waar je als jongerenwerker veel mee kan. juiste als de groepen van samenstellingen wisselen zie je wie in welke gevallen invloed heeft op de groep.

 • wie is de leider van de groep
 • wie de informeel leider
 • de clown
 • de meelopers
 • stille jongeren
 • de grote schreeuwers

Als je weet welke jongeren je voor je hebt, en je ziet hoe ze zijn als ze samen zijn kan je als jongerenwerk ook overgaan tot interventies als dat nodig is. In de basis gaat het om het geven van informatie en advies. Dit kan op hele kleine thema’s zijn zoals middelen gebruik, of sport en spel. maar kan ook indien je relatie zicht snel ontwikkeld ook gaan over problemen op school, thuis of in de wijk. Dit maakt het ambulante werk leuk maar ook ingewikkeld. Als er een groot thema boven komt, moet je er wel voldoende tijd ik kunnen investeren om er de aandacht aan te geven die het nodig heeft.

Als het ambulant jongerenwerk deel uitmaakt van een brede aanpak, waaronder ook accommodatie gebonden jongerenwerk wordt uitgevoerd. Kan de jongerenwerker doorverwijzen naar de accommodatie. Of het aanbod in de accommodatie inrichten waardoor het aantrekkelijk is voor jongeren om te komen.

 

De Hogeschool van Amsterdam heeft een mooi rapport over Ambulant jongerenwerk gemaakt.