Vormen jongerenwerk

Op de sub-pagina’s vind je basis informatie van de verschillende vormen jongerenwerk. Soms lijkt jongerenwerk met zijn verschillende vormen breed en ingewikkeld maar er zitten verschillende overlappen in de vormen.

Deze omschrijf ik omdat ik wil dat er een beeld is van de verschillende vormen jongerenwerk op 1 plek. Ik wil daarnaast de raakvlakken met de jeugdhulp benoemen bij de werksoorten. Pas als de beide werkvelden gaan samenwerken kan de preventieve kracht die nodig is bereikt worden.