Diensten

Welkom bij training en projecten en gastlessen die ik kan uitvoeren met jeugd en jongeren of professionals, via het menu kom je bij de pagina’s uit van de projecten zelf, hier vind je een basis overzicht van de projecten. Natuurlijk kan ik alles doen wat een jongerenwerker kan 😉 maar dit zijn echt projecten en trainingen van mijn hand.

Trainingen:

Training ambulant jongerenwerk:

Ga naar de pagina ambulant jongerenwerk voor meer informatie over deze training!

Training online werken met jongeren

Ga naar de pagina online jongerenwerk voor meer informatie over deze training!

Lachgas, maak er geen patroon van!

Een campagne rond het thema lachgas, het gaat niet om het verbieden van gebruik maar het voorkomen van verkeerd gebruik. De overheid is al bezig met de aanpak van dit probleem, maar met wat extra aandacht kom je een heel eind.

zie het blog artikel op deze website voor de campagne, je kan de plaatjes gewoon gebruiken voor je eigen sociale media accounts. .

Digitaaljongerenwerk.nl

Ik ben bezig met het opzetten van Digitaal jongerenwerk een methode die aansluit bij het werken met jongeren in het digitale domein. Met deze methode hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van problematiek die ontstaat in de online wereld. De methodiek zal beschikbaar komen voor mensen die werken met jeugd en jongeren en versterkt hun professie op dat gebied. http://www.digitaaljongerenwerk.nl

Kijk mijn wijk

Titel Pagina Scheidingsteken

Met het programma Kijk mijn wijk komt er veel informatie van jeugd over de wijk naar boven. Met jeugd een scan maken van de wijk, informatie verzamelen, foto’s maken en een presentatie geven aan de opdrachtgever. Een leuke leerzame en productieve manier van informatie verzamelen en gebruiken in de plannen om verschil te maken in de wijk.