Problemen met wonen

Wat als je 18 jaar bent en je gedwongen wordt om je ouderlijk huis te moeten verlaten. En de enige echte rede zit in het feit dat er wordt gekort op het inkomen van de hoofdbewoner(s), de ouder/verzorger. Regelmatig  komen er vragen binnen van jongeren die 18 jaar zijn en niet meer thuis mogen wonen van hun ouder(s). De gevolgen zijn vaak groot.

Maar hoe komt het toch? waarom hebben we een situatie gecreëerd waarbij jongeren die 18 jaar zijn de dupe worden van beleid bedacht door mensen van vaak ouder dan 50 jaar, die opgegroeid zijn in een omgeving waar woonruimte minder schaars was dan nu het geval is.

Veel van de situaties hebben te maken met de nieuwe regels over kostendelersnorm. Waarbij de uitkering en/of bijstand worden berekend op basis van het inkomen van alle inwonenden. Dus ook die van de thuiswonende 18 jarige verdieners. In diverse gevallen moet de 18 jarige verdiener een groot gedeelte van zijn inkomen inbrengen in het gezin om de woonlasten te kunnen betalen. Op zich lijkt dat heel logisch want waarom kan je niet bijdrage met je inkomen in het huis waar je woont. Ook ik moest vroeger toen ik 18 werd kost en inwoning betalen omdat deze bijdrage nodig was. Dit geld kwam echter als “extra” binnen. Dus kon er een brood meer gekocht worden of de kast vervangen die al jaren kapot was. Of benzine voor de auto. Nu lijkt de situatie te ontstaan dat de betreffende families er niets mee opschieten en de kans bestaat dat het inkomen lager uitvalt dan bedoeld. Het vraag namelijk nog al wat van de jong volwassene aan inzicht, kennis en bereidheid om zuur verdiende centen te investeren in een soms bodemloze put. Dan is de keuze om weg te gaan uit huis, en zelfstandig te wonen een snelle keuze. Dan is de bodemloze put tenminste een “eigen” bodemloze put. Maar de samenleving is niet ingericht op grote hoeveelheden jongeren op de woningmarkt de woningmarkt is zeker in de randstad niet ingericht om grote groepen 18+ers een plek te geven. Ja als je goed verdient en een inkomen van 1500,- euro  per maand hebt, kan je een start maken en zijn er minder zorgen. maar we verwachten eigenlijk dat jongeren langer door studeren. Dan is de kans op een dergelijk inkomen niet reëel en is de kans ruim aanwezig dat zelfstandig wonen niet mogelijk is.

Mogen we van onze jongeren in deze samenleving wel verwachten dat ze op hun 18de jaar moeten mee betalen in een huishouden, omdat de overheid het inkomen van de ouder kort. Werken we dan niet zelf een situatie in de hand dat ouders hun kind op hun 18de jaar uithuis zetten, niet omdat ze het leuk vinden maar omdat het een enige optie lijkt. Gaan we niet te veel uit van de ideeën dat iedereen volwassen is op hun 18de jaar.  Veel jongeren die ik tegen kom zijn op hun 18de jaar nog even handig, tactisch, ondoordacht en impulsief als iemand van 16 jaar. Van iemand van 16 verwachten we ook niet dat deze op zichzelf kan wonen en voor zichzelf kan zorgen, waarom dan wel van iemand van 18 jaar.

De samenleving zou anders moeten worden ingericht willen we deze problemen oplossen met elkaar. We moeten de zorgen dat de grenzen van kostendelerschap pas ingezet kunnen worden als een jongere 23 jaar is. Dit geeft de ouders maar zeker ook de jongere de tijd om ook echt volwassen te worden, en te werken aan een toekomst.

Wat zijn volgens jou oplossingen voor deze soort problemen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *