Heeft jongerenwerk nog wel toekomt?

Soms vraag ik me wel eens af of het vak jongenwerk niet zal verdwijnen en zal opgaan in de zorg. In de pogingen bezuinigingen op te vangen zie ik dat er veel meer ruimte komt voor zorg. Door de werkers die eerst welzijn uitvoerde in te zetten op de zorgtaken en daarmee diverse problemen oplost die de transities hebben opgeworpen.

Jongerenwerk krijgt opdrachten om de zorgkosten te drukken. Leefbaarheid te verbeteren en verbindingen te leggen tussen jong en oud.

Ondertussen zijn veel welzijnswerkers verdwenen en/of opgegaan in “sociale teams” waar de zorg toegang wordt geregeld. Waar opbouwwerkers in het verleden de samenleving dienden dient deze nu in diverse gevallen de gemeente en het beleid. Voor jongerenwerk zie ik het zelfde gebeurden, de gemeente gaat bepalen wat het jongerenwerk zou moeten doen. Vaak gebaseerd op de visie van een ambtenaar die gebonden is aan doelen en bezuinigingen moet doorvoeren.

De aanpak van moeilijke groepen door het inzetten van de juiste zorg is niet per definitie de oplossing van problemen. Veel jongeren zitten niet te wachten op zorg. Maar willen opgroeien.  Waar ik met verschilllende jongeren nog gewoon een gesprek kan voeren, weet ik dat zij deze gesprekken niet voeren met de zorgverlening, de reclassering of de politie. Waar ik gedrag bespreekbaar maak in plaats van afkeur, boek ik resultaten in verandering van gedrag. Dit zal een verlener van zorg nog jaren kosten om deze relatie te ontwikkelen. En toch zie ik ons straks helaas ook opgaan in de zorg…

Wat is jullie idee?