De boekenkast

In de boekenkast vind je veel verwijzingen naar relevante stukken en boeken waar je als jongerenwerker je vak inhoudelijk mee kan versterken. 

Wil je er een boek bij hebben dat je mist, laat het me weten dan voeg ik hem graag toe.  

Handboek modern jongerenwerk

Dit boek is de vrucht van 50 jaar professionele ervaring met jongerenwerk. Aan de hand van praktische werksituaties geeft het een helder overzicht van methodieken en de daartoe benodigde vaardigheden. Ook schetst het in kort bestek de ontwikkeling van het vak en reflecteert het over randvoorwaarden en mogelijkheden van deze veelbesproken welzijnsvoorziening.Het boek is bedoeld voor jongerenwerkers, managers van welzijnsinstellingen, functionarissen bij politie en jeugdzorg, wethouders lokaal jeugdbeleid en beleidsmedewerkers bij gemeenten en welzijnsopleidingen. Speciaal voor onderwijsdoeleinden zijn aan het einde van ieder hoofdstuk stellingen geformuleerd die als basis kunnen dienen voor vragen en werkopdrachten.

Link naar bol.com

Kracht van Meidenwerk

Het volwassen worden verloopt voor meiden anders dan voor jongens. Meiden gaan eerder puberen en krijgen vaak te maken met tegenstrijdige rolverwachtingen. Ouders en het eigen lichaamsbeeld spelen een grotere rol bij hun identiteitsontwikkeling. Ondanks dat de positie van meiden de laatste jaren flink is verbeterd, zijn meiden nog steeds kwetsbaarder in het volwassen worden dan jongens. Daarom hebben meiden specifieke aandacht nodig. 

 

Link naar  SWP

Jongerenwerk nieuwe stijl

Het jongerenwerk is een bijzonder beroep. Al meer dan honderd jaar worden er onder deze noemer activiteiten ondernomen die op diverse wijze gericht zijn op jeugd. Tegelijkertijd is het beroep in al die tijd niet of nauwelijks afgebakend of gedefinieerd. Dat wil zeggen tot voor kort!

In 2009 doet de term ‘Jongerenwerk nieuwe stijl’ zijn intrede. Een term die een frisse wind in jongerenwerkend Nederland doet vermoeden. Het jongerenwerk is een officieel beroep geworden en een bijbehorend competentieprofiel wordt geïntroduceerd.

Een belangrijke stap in een noodzakelijk proces.

Link naar  SWP

Van Radicaal naar Amicaal

Polarisatie en radicalisering zijn belangrijke thema’s in onze huidige samenleving. We leven in een tijd waarin het rechts extremisme groeit en terroristen via manifesten oproepen tot nog meer haat. Docenten en jongerenwerkers gaan het gesprek over polarisatie en radicalisering met jongeren graag aan, maar weten vaak niet hoe. Het boek Van radicaal naar amicaal biedt hulp, verdieping en tools om te kunnen omgaan met polarisatie en radicalisering in de klas en in de wijk. Dit boek geeft ongeacht achtergrond, gender, leeftijd of religie een kijkje in de denkwijze van groepen die polariseren of van iemand die radicaliseert

Link naar  Libris

Verbreed jongerenwerk

Staan gemeenten voor de transformatie van het gemeentelijk jeugdbeleid in de startblokken, vaak weten zij niet hoe zij hier handen of voeten aan kunnen geven. De goedkoopste en meest effectieve manier om te innoveren is om naar het buitenland te kijken. Dat laat meteen een bijzonder verschil zien: voor andere landen (en dat geldt ook voor de EU), is vrije tijd van jeugdigen hét aanknopingspunt voor beleid. In het derde milieu liggen grote kansen voor een effectiever en duurzaam gemeentelijk jeugdbeleid.

Link naar  SWP

Van de straat

‘Waarom bereik ik jongeren niet meer met mijn aanpak?’ Veel professionals die met jongeren werken worstelen met deze vraag, maar niet alleen zij. Ook bezorgde ouders en buurtbewoners begrijpen niet meer wat er met jongeren aan de hand is. De media berichten over groepsverkrachtingen, criminaliteit en andere excessen – en jongeren die zich daar niet mee bezighouden lijken er weinig problemen mee te hebben dat het gebeurt. De normen en waarden van jongeren lijken totaal veranderd. Hoe kan dat?

Link naar  SWP

De inloop op waarde geschat.

Portfolio jongerenwerk is een uniek project waarin verschillende jongerenwerkaanbieders samenwerken met studenten van diverse sociaalagogische opleidingen en onderzoekers. Inzet van het onderzoeksproject is door middel van zes praktijkbeschrijvingen en deze literatuurstudie de werkzame bestanddelen en de resultaten van inloopactiviteiten binnen het professionele jongerenwerk inzichtelijk en overdraagbaar te maken.

Tussenproduct van het onderzoek Portfolio jongerenwerk: aflevering De Inloop.

 

Link naar de  HvA

Ambulant jongerenwerk

Methodiekbeschrijving van het Ambulant Jongerenwerk, één van de werkwijzen van het professionele, grootstedelijk jongerenwerk. Met deze beschrijving zit de methodiek van het Ambulant Jongerenwerk niet alleen meer in de hoofden van jongerenwerkers. Er staat praktisch en met onderzoek onderbouwd op papier wat het alledaags uitvoeren van Ambulant Jongerenwerk inhoudt en hoe de jongerenwerker daarbinnen handelt in het contact met jongeren.

Link naar de  HvA

Methodiek omschijving Talent house

De methodiek omschijving talent house  is in 2011 geschreven naar het voorbeeld van talentontwikkeling in IJsselmonde.  30 pagina’s met uitleg van de manier hoe vorm is gegeven aan dit “product” 

 

Link