Dare to be Grey

Ik heb deel mogen menen aan een training in het kader van Dare to be Grey. een programma dat het tegengeluid van polarisatie moet vormgeven. Het zwart -wit denken kent de uiterste, er zit zoveel “grey” tussen deze uiterste. Hoe versterk je dat geluid van het grijze midden. En hoe brengen we weer kleur naast …

gastlessen over Cyberpesten

Gastlessen geven is gaaf maar ook ingewikkeld als het over pesten gaat. Ik vraag nog wel eens aan de leerlingen om post-it briefjes te beschrijven, anoniem met wat ze denken en voelen. Hoewel het soms lijkt als of ze tijdens de les minder opletten duiken sommige hun eigen wereld in. Veiligheid in de de klas …

Ontwikkelingen door maken, ExposeYour

Als coördinator was ik betrokken bij het ontwikkelen van een informatie punt voor jongeren in Leiden. Diverse organisaties hebben zich ingezet om het project te realiseren. Jongerenwerk, Jeugdzorg, en onderwijs en gemeente Leiden hebben de intentie verklaring getekend om het project verder door te ontwikkelen, samen met Peers. De ambitie was een breed stedelijke jongerenvoorziening …

Opening van de Brede school Leiden Noord

In Leiden Noord is in 2014 de brede school Het Gebouw geopend. Als jongerenwerk hebben we 1 van de ruimtes in het gebouw en ontstaan er nieuwe verbindingen in samenwerken. Het gebouw huisvest een buurthuis (ook jongerenwerk) 3 basisscholen, het CJG+ partners, en zorg voor 0-100 jaar. een kolossaal gebouw waarin samenwerken een uitdaging is.

Ouds jaars dag is altijd gezellig op straat

In de periode dat voorwerk nog vanaf 10.00 in de morgen mocht worden afgestoken gin ik altijd met de wijk agent een uurtje op pad. jongeren aanspreken, voorlichten en een leuke middag /avond wensen. het vroege contact met de kinderen hielp altijd om eventuele problemen laten in de avond snel op te lossen. De dag …

Delegatie uit Denemarken op bezoek.

Hoewel Denemarken voor ligt met diverse ontwikkelingen in bijvoorbeeld naschoolse activiteiten voor jeugd, ervaren ze een grote moeite met het bereiken van moeilijke doelgroepen. Door de aanpak zoals ik deze uitvoer in de wijk, met sleutelfiguren samenwerking en ontwikkeling van talent kwamen ze op bezoek om te leren hoe we dit ontwikkelen en waar de …

Voorlichting aan politie uit Guatemala

Hoewel wij in Nederland een redelijke voorziening hebben in informatie en advies aan jeugd en jongeren, zitten ze in Guatemala soms met de handen in het haar. De politie is daar eigenlijk alleen maar repressief bezig en werkt met zware criminaliteit. Vanuit de insteek zoals jongerenwerk het vorm heeft hebben we een goed gesprek gevoerd …