Netwerken versus relaties

      Geen reacties op Netwerken versus relaties

Het is alom bekent dat jongerenwerk een belangrijke rol speelt in aanpak van jongeren die gedachtengoed ontwikkelen dat niet past binnen de huidige culturele en maatschappelijk normen en waarden.

Het vermindering van extremisme, links en rechts en radicaal is iets waar jongerenwerk vaker mee te maken heeft. Maar we moeten constateren dat de jarenlange uitholling van het beroep door diverse ingrepen het jongerenwerk geen goed doen.
Het opbouwen van relaties met jongeren is geen taak die met een paar weken tot stand is gekomen. De relatie en zeker een betekenis relatie heeft meer tijd nodig dan er nu voor handen lijkt te zijn. Het jongerenwerk moet keuzes gaan maken waar de inzet waarde oplevert. Waar op in wordt gezet is de keuze van beleid in ontwikkeling. Jongerenwerk moet mee in netwerken van het CJG, JGT en SWT, in de praktijk zie je dat deze inzet in de netwerken ten koste gaat van de inzet in buurthuizen en ambulant jongerenwerk, de plekken waar de jeugd gevonden wordt en waar vanuit de relaties worden opgebouwd.
Het is duidelijk dat de bezuinigingen die het jongerenwerk treffen schade geven aan de relatie’s met jongeren. Relaties die fragiel zijn en onvoldoende kunnen ontwikkelen door tijdsdruk.
De jongerenwerker lijkt soms een tovenaar te moeten zijn die met een magische manier van werken veel problemen kan oplossen. Maar de magie zit in de relatie die wordt op gebouwd. En net als met veel dingen in het leven heeft de relatie opbouw tijd nodig. Als deze tijd er onvoldoende is zal de relatie broos en teer zijn en de effecten (die magie) van de interventies minder krachtig.
Zeker als het gaat om jongeren die extreem gaan denken, heeft de opbouw van relaties zo veel meerwaarde.

We kunnen er niet meer omheen dat we in een lastige tijd zijn beland. Waarin de keuze van de inzet effect heeft op de relaties die worden opgebouwd. Waarin de netwerken waar jongerenwerk aandeel neemt op efficiëntie gaan inleveren omdat de contacten met jongeren minder sterk worden.

Ik heb collega werkers gesproken die aangaven dat de inzet in de netwerken verdubbeld is en de uren verminderd. Dit alles gaat te koste van de relatie’s, niet die met de partners, die eindelijk een jongerenwerkers zien want die werkt ook ineens vaker tussen 9 en 5, maar de relatie met de jongere, daar waar het allemaal om gaat.

Kijkende naar deze ontwikkeling en de toekomst zie ik een ontwikkeling die we moeten stoppen. De jongerenwerker is niets als hij zijn jongeren niet kent, weet wat ze bezig houd, en weet wie ze in de kern zijn.
De meerwaarde van de jongerenwerker zal vervallen in een soort jeugdhulpverlener die er is als het slecht gaat maar je niet ziet als het goed gaat.

Naast jongeren staat in voor en tegenspoed is wat de relaties betekenisvol maakt. Die de ruimte schept om de “opvoeder” in het publiek domein te zijn. Door de betekenisvolle relatie de jongeren kan verlokken tot verandering, verbetering en aanpassing. Maar dit kost tijd, tijd die steeds minder is. En nu ook meer dan vroeger gedeeld moet worden met andere netwerken

Hoe ervaar jij de netwerken versus jou relaties met jongeren?

reageren zou leuk zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *